Điều kiện thành lập Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức?


Điều kiện thành lập Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức?

Trả lời:

Tại khoản 1 Điều 21 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức được xem xét thành lập khi cơ quan, tổ chức có đủ các điều kiện sau đây:  

a) Có tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam;

b) Có đơn vị tự vệ của cơ quan, tổ chức.


Mới hơn Cũ hơn