Xây dựng Công an nhân dân được quy định như thế nào?

 


Xây dựng Công an nhân dân được quy định như thế nào?

Trả lời:

1. Nhà nước xây dựng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng.

2. Cơ quan, tổ chức và công dân có trách nhiệm tham gia xây dựng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

Mới hơn Cũ hơn