Ngày truyền thống của Công an nhân dân là ngày nào?

 


Ngày truyền thống của Công an nhân dân là ngày nào?

Trả lời:

Ngày 19 tháng 8 hằng năm là ngày truyền thống của Công an nhân dân và là ngày hội “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Mới hơn Cũ hơn