Trong quân đội nhân dân Việt Nam có ngạch Sĩ quan nào?

 


Trong quân đội nhân dân Việt Nam có ngạch Sĩ quan nào?

Trả lời:

Trong quân đội nhân dân Việt Nam có ngạch sĩ quan tại ngũ và Ngạch sĩ quan dự bị

Mới hơn Cũ hơn