Ai được phép kinh doanh mua bán pháo hoa? Làm sao để được kinh doanh mua bán pháo hoa?

 Ai được phép kinh doanh mua bán pháo hoa? Làm sao để được kinh doanh mua bán pháo hoa?

Các sản phẩm pháo hoa hợp pháp của nhà máy Z121


Nghị định số 137/2020/NĐ-CP ngày 27-11-2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo nghiêm cấm các hành vi sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng pháo nổ, bao gồm cả pháo hoa nổ (trừ các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ nghiên cứu, sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu, cung cấp, vận chuyển, sử dụng pháo hoa nổ theo quy định). Đồng thời, nghị định cũng cho phép các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa (không gây tiếng nổ) trong các dịp lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị... Cơ quan, tổ chức, cá nhân khi sử dụng chỉ được mua pháo hoa tại các tổ chức, doanh nghiệp được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa.


Theo đại diện Nhà máy Z121 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng), hiện nay, nhà máy là cơ sở duy nhất được phép sản xuất, kinh doanh các loại pháo hoa (không gây tiếng nổ) phục vụ nhu cầu của người dân. Nhằm đáp ứng nhu cầu, thị hiếu đa dạng của khách hàng, nhất là trong những dịp lễ, Tết, xây dựng thói quen sử dụng các sản phẩm pháo hoa hợp pháp trong cộng đồng, góp phần ngăn chặn tình trạng sử dụng pháo trái phép, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, nhà máy đã đầu tư nghiên cứu sản xuất, kinh doanh nhiều loại pháo hoa với giá thành hợp lý trên nguyên tắc đặt lợi ích của cộng đồng, xã hội lên trên mục tiêu lợi nhuận.

Ai được phép kinh doanh mua bán pháo hoa?

Như vậy hiện tại chỉ có các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng khi được giao nhiệm vụ mới được phép sản xuất, kinh doanh pháo hoa. 

Các cá nhân, tổ chức khác bị nghiêm cấm các hành vi sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, mua bán, sử dụng pháo nổ, bao gồm cả pháo hoa nổ.


Người dân được sử dụng loại pháo hoa nào?

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được sử dụng pháo hoa (không gây tiếng nổ) trong các dịp lễ, Tết, sinh nhật, cưới hỏi, hội nghị... 


Tham khảo theo báo QĐND

Mới hơn Cũ hơn