Tiêu chuẩn Sức khỏe đối với tuyển sinh quân sự cơ sở được quy định như thế nào?

 Tiêu chuẩn Sức khỏe đối với tuyển sinh quân sự cơ sở được quy định như thế nào?Tuyển sinh người có sức khỏe loại 1, 2, 3 về chiều cao, cân nặng có thể xét đến sức khỏe loại 4, 5, 6 theo quy định tại Thông tư liên tịch số 14/2006/TTLT-BYT-BQP">14/2006/TTLT-BYT-BQP ngày 20 tháng 11 năm 2006 của liên Bộ Y tế-Bộ Quốc phòng.


Căn cứ theo Thông tư 87/2011/TT-BQP: Hướng dẫn thực hiện Đề án đào tạo cán bộ quân sự Ban chỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở đến năm 2020 và những năm tiếp theo, theo Quyết định số 799/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

Mới hơn Cũ hơn