Điều kiện để nữ đi dân quân tự vệ, nữ giới có tham gia dân quân tự vệ được không?

 Điều kiện để nữ đi dân quân tự vệ, nữ giới có tham gia dân quân tự vệ được không?Căn cứ pháp lý: Luật Dân quân tự vệ 2019


Thứ nhất, về tiêu chuẩn để nữ giới được tuyển chọn vào Dân quân tự vệ:

Tiêu chuẩn, tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.


Công dân nữ Việt Nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, có đủ các tiêu chuẩn sau đây được tuyển chọn vào Dân quân tự vệ:


a) Lý lịch rõ ràng;

b) Chấp hành nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

c) Đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ của Dân quân tự vệ.


Thứ hai, về độ tuổi thực hiện tham gia nghĩa vụ Dân quân tự vệ: 


Độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong thời bình

Công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia Dân quân tự vệ thì có thể kéo dài đến hết 45 tuổi đối với nữ.


Hướng dẫn cách xin tham gia dân quân:

Công dân nữ đáp ứng các tiêu chuẩn trên thì liên hệ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã nơi đăng kí hộ khẩu thường trú, trình bày nguyện vọng, lý do tham gia đồng thời viết đơn xin tham gia dân quân tự vệ.

Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ 0905317550 để được tư vấn hướng dẫn.


TB tổng hợp

Mới hơn Cũ hơn