Tên giao dịch quốc tế của Bộ đội Biên phòng Việt Nam là gì?

 


Tên giao dịch quốc tế của Bộ đội Biên phòng Việt Nam là gì?

Tên giao dịch quốc tế của Bộ đội Biên phòng Việt Nam là Vietnam Border Guard.

Mới hơn Cũ hơn