Quân đội nhân dân Việt Nam bao gồm các lực lượng nào?Quân đội nhân dân Việt Nam bao gồm các lực lượng nào?

Trả lời:

Quân đội nhân dân gồm lực lượng thường trực và lực lượng dự bị động viên. Lực lượng thường trực của Quân đội nhân dân có Bộ đội chủ lực và Bộ đội địa phương.

Ngày 22 tháng 12 hằng năm là ngày truyền thống của Quân đội nhân dân, ngày hội quốc phòng toàn dân.

Theo quy định tại Điều 25 Luật Quốc phòng 2018 về chức năng, nhiệm vụ của Quân đội nhân dân

Mới hơn Cũ hơn