Giới thiệu về Học viện Quốc phòng của Quân đội nhân dân Việt Nam

Giới thiệu về Học viện Quốc phòng của Quân đội nhân dân Việt Nam


Tên trường: Học viện Quốc phòng.

Ngày truyền thống của Học viện Quốc phòng: 03-01-1977.

Chức năng, mục tiêu đào tạo của Học viện Quốc phòng: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp gồm: Đào tạo sĩ quan cấp chiến dịch, chiến lược cho quân đội; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho cán bộ chủ chốt của các bộ, ban ngành, đoàn thể ở trung ương và địa phương; đào tạo cao học và nghiên cứu sinh quân sự; hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quân sự, dân sự về quốc phòng với một số nước.

Địa chỉ của Học viện Quốc phòng: Đường Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.Tài liệu theo:

https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/hoc-vien-nha-truong-dao-tao-si-quan-trong-quan-doi-nhan-dan-viet-nam-678052


Mới hơn Cũ hơn