Dân quân tự vệ có phải là lực lượng vũ trang không?

Dân quân tự vệ có phải là lực lượng vũ trang không? Trả lời: Theo điều 23, Luật Quốc phòng 2018

Thành phần, nhiệm vụ của lực lượng vũ trang nhân dân

Lực lượng vũ trang nhân dân gồm Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và Dân quân tự vệ.


Vì vậy, Dân quân tự vệ là lực lượng Vũ trang có vị trí ngang với Công an nhân dân, Quân đội nhân dân

Mới hơn Cũ hơn