Công nhân công an là gì? Lực lượng công nhân công an nhân dân là gì?

 


Công nhân công an là gì? Lực lượng công nhân công an nhân dân là gì?

 Công nhân công an là công dân Việt Nam có trình độ chuyên môn kỹ thuật, được tuyển dụng vào làm việc trong Công an nhân dân mà không thuộc diện được phong cấp bậc hàm sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ.

Mới hơn Cũ hơn