Công an nhân dân là gì? Vị trí của Công an nhân dân được quy định như thế nào?


Công an nhân dân là gì? Vị trí của Công an nhân dân được quy định như thế nào?

 Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Mới hơn Cũ hơn