Có bao nhiêu chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ?

  Có bao nhiêu chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 20 Luật Dân quân tự vệ 2019: Có 29 chức vụ chỉ huy Dân quân tự vệ, gồm: 4 chức vụ chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự cấp xã; 04 chức vụ chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; 21 chức vụ chỉ huy của đơn vị Dân quân tự vệ. 

Mới hơn Cũ hơn