Các chức vụ chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức được quy định như thế nào?

 Các chức vụ chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức được quy định như thế nào?

Trả lời:

Tại khoản 1 Điều 19 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định các chức vụ chỉ huy của Ban chỉ huy quân sự cấp xã, Ban chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức bao gồm:

a) Chỉ huy trưởng, Chính trị viên;

       b) Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó.Mới hơn Cũ hơn