Chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được quy định thế nào?

Chức trách, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được quy định thế nào?


Trả lời:

Tại Điều 6 Thông tư số 29/2020/TT-BQP quy định:

1. Chức trách của Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã

 Chịu trách nhiệm trước chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã về nhiệm vụ được phân công; thay thế chỉ huy trưởng khi được cấp có thẩm quyền giao.

2. Nhiệm vụ của Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã

a) Tham mưu, đề xuất với chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã về kế hoạch, nội dung, biện pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ được phân công;

b) Tổng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao, báo cáo với chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã theo quy định.

3. Mối quan hệ công tác của Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã

a) Quan hệ với chỉ huy trưởng, chính trị viên ban chỉ huy quân sự cấp xã là quan hệ giữa cấp dưới và cấp trên;

b) Quan hệ với chính trị viên phó ban chỉ huy quân sự cấp xã là quan hệ phối hợp công tác;

c) Quan hệ với người chỉ huy đơn vị dân quân thuộc quyền quản lý là quan hệ cấp trên với cấp dưới. Quan hệ với người chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ không thuộc quyền quản lý là quan hệ phối hợp công tác.


Mới hơn Cũ hơn