Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã có chức vụ, cấp bậc quân hàm như thế nào?


Chức vụ tương đương và cấp bậc quân hàm cao nhất đối với sĩ quan dự bị đảm nhiệm chức vụ chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã được quy định như thế nào?

Trả lời:

 Theo quy định: Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã có chức vụ tương đương với tiểu đoàn trưởng, cấp bậc quân hàm cao nhất là trung tá sĩ quan dự bị.

Thời hạn xét thăng quân hàm sĩ quan dự bị của Chỉ huy trưởng Ban CHQS cấp xã:

- Thiếu úy lên Trung úy: 4 năm;

- Trung úy lên Thượng úy: 5 năm;

- Thượng úy lên Đại úy: 5 năm;

- Đại úy lên Thiếu tá: 6 năm;

- Thiếu tá lên Trung tá: 6 năm;


Mới hơn Cũ hơn