Chế độ, chính sách đối với sĩ quan Công an nhân dân, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ theo chế độ bệnh binh

 


Chế độ, chính sách đối với sĩ quan Công an nhân dân, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ theo chế độ bệnh binh

Căn cứ theo điều 6, Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân

Sĩ quan Công an nhân dân, hạ sĩ quan Công an nhân dân nghỉ theo chế độ bệnh binh được hưởng các quyền lợi sau:

1. Chế độ về ưu đãi người có công với cách mạng và chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

2. Trợ cấp một lần của thời gian tăng thêm do quy đổi quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định này.


Mới hơn Cũ hơn