Tiêu chuẩn tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ?

Tiêu chuẩn tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ?


Trả lời:

Tại khoản 1 Điều 10 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định công dân Việt Nam trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, có đủ các tiêu chuẩn sau đây được tuyển chọn vào Dân quân tự vệ:

a) Lý lịch rõ ràng;

b) Chấp hành nghiêm đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

c) Đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ của Dân quân tự vệ.


Mới hơn Cũ hơn