Thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước hạn là gì?

Thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước hạn là gì?Thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trước hạn là quy định đối với công dân đang thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ, nhưng không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn vì lý do khách quan, chính đáng.Mới hơn Cũ hơn