Đưa ra khỏi danh sách Dân quân tự vệ là gì?

Đưa ra khỏi danh sách Dân quân tự vệ là gì?Đưa ra khỏi danh sách Dân quân tự vệ là quy định đối với công dân đang thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ nhưng không còn đủ điều kiện, tiêu chuẩn do chết hoặc mất tích hoặc các lý do về phẩm chất đạo đức, vi phạm kỷ luật của Dân quân tự vệ, pháp luật của Nhà nước.

Mới hơn Cũ hơn