Quy mô tổ chức Dân quân tự vệ trong thời bình được quy định thế nào?

Quy mô tổ chức Dân quân tự vệ trong thời bình được quy định thế nào?


Trả lời:


Quy định tại Điều 7 Thông tư số 77/2020/TT-BQP (Nghiên cứu trực tiếp trong văn bản hoặc tại cơ quan quân sự cấp trên)

Mới hơn Cũ hơn