Ngạch sĩ quan tại ngũ là gì? Thế nào là Ngạch sĩ quan tại ngũ?

 Ngạch sĩ quan tại ngũ là gì? Thế nào là Ngạch sĩ quan tại ngũ?


Ngạch sĩ quan tại ngũ là ngạch gồm những sĩ quan thuộc lực lượng thường trực đang công tác trong quân đội hoặc đang được biệt phái.


Trên đây là giải đáp thông tin Ngạch sĩ quan tại ngũ là gì? Thế nào là Ngạch sĩ quan tại ngũ?

Mới hơn Cũ hơn