Ngạch sĩ quan dự bị là gì? Thế nào là Ngạch sĩ quan dự bị?

Ngạch sĩ quan dự bị là gì? Thế nào là Ngạch sĩ quan dự bị?


  Ngạch sĩ quan dự bị là ngạch gồm những sĩ quan thuộc lực lượng dự bị động viên được đăng ký, quản lý, huấn luyện để sẵn sàng huy động vào phục vụ tại ngũ.

Trên đây là giải đáp thông tin Ngạch sĩ quan dự bị là gì? Thế nào là Ngạch sĩ quan dự bị?

Mới hơn Cũ hơn