Các trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ?

Các trường hợp được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ?


Trả lời:

Tại khoản 2 Điều 11 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định công dân được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ trong trường hợp sau đây:

a) Vợ hoặc chồng, con của liệt sĩ;

b) Vợ hoặc chồng, con của thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

c) Quân nhân dự bị đã được sắp xếp vào đơn vị dự bị động viên;

d) Người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam anh hùng; người trực tiếp nuôi dưỡng người suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

đ) Người làm công tác cơ yếu.


Mới hơn Cũ hơn