Các trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ mới được bổ sung so với luật cũ như thế nào?

 Các trường hợp tạm hoãn nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ mới được bổ sung so với luật cũ như thế nào?


Trả lời:

So với Luật Dân quân tự vệ năm 2009, Luật Dân quân tự vệ 2019 mở rộng đối tượng tạm hoãn nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ như sau:

- Nam giới một mình nuôi con dưới 36 tháng tuổi;

- Có chồng hoặc vợ là cán bộ, công chức, viên chức, thanh niên xung phong được điều động đến công tác, làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật;

- Người phải trực tiếp nuôi dưỡng thân nhân không còn khả năng lao động hoặc chưa đến tuổi lao động; người trong hộ gia đình bị thiệt hại nặng về người và tài sản do tai nạn, thiên tai, dịch bệnh nguy hiểm gây ra được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức nơi công dân cư trú hoặc làm việc xác nhận;

- Vợ hoặc chồng, một con của thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc da cam suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.


Mới hơn Cũ hơn