Chiến tranh thông tin là gì? Thế nào gọi là Chiến tranh thông tin?

 


Chiến tranh thông tin là một loại hình thái chiến tranh, bao gồm các hoạt động, biện pháp để vô hiệu hóa hệ thống thông tin của đối phương và bảo vệ hệ thống thông tin của Việt Nam.

Mới hơn Cũ hơn