17 tuổi có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

  

17 tuổi có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự 


Cũng như các năm trước đây, năm tới, độ tuổi đi nghĩa vụ quân sự vẫn là từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi. Riêng trường hợp công dân được đào tạo trình độ cao đẳng, đại học đã được tạm hoãn gọi nhập ngũ thì độ tuổi gọi nhập ngũ đến hết năm 27 tuổi. Đây là quy định tại Điều 30 của Luật Nghĩa vụ quân sự hiện hành.

Lưu ý, độ tuổi nhập ngũ được tính từ ngày tháng năm sinh ghi trên giấy khai sinh của công dân cho đến ngày giao quân.

Như vậy, công dân 17 tuổi không đủ tiêu chuẩn về độ tuổi để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Khi đủ 18 tuổi trở lên đến 27 tuổi theo điều 30, Luật Nghĩa vụ quân sự 2015 mới phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.


Công dân 17 tuổi phải đăng ký nghĩa vụ quân sự cụ thể:

Điều 12 Luật nghĩa vụ quân sự 2015 quy định về đối tượng đăng ký nghĩa vụ quân sự bao gồm:

- Công dân nam đủ 17 tuổi trở lên.

- Công dân nữ quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật này đủ 18 tuổi trở lên.

Trên đây là giải đáp 17 tuổi có phải đi nghĩa vụ quân sự không?

Mới hơn Cũ hơn