Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

 Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh


Ngày 08/02/2021, Bộ Quốc phòng ban hành văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BQP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.


Theo đó, Văn bản hợp nhất này quy định về thẩm quyền triệu tập, cơ sở bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh; xây dựng và phê duyệt kế hoạch, quản lý giấy chứng nhận; trình độ chuẩn của giáo viên, giảng viên; nguồn kinh phí, nội dung chi cho giáo dục quốc phòng và an ninh…thông tin chi tiết xem File đính kèm!.

File đính kèm :

Mới hơn Cũ hơn