Pháp luật quy định như thế nào về các hành vi bị nghiêm cấm về dân quân tự vệ

 Pháp luật quy định như thế nào về các hành vi bị nghiêm cấm về dân quân tự vệ


Bạn đọc Phạm Văn Long ở xã Yên Lâm, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, pháp luật quy định như thế nào về các hành vi bị nghiêm cấm về dân quân tự vệ?

Trả lời: Theo Điều 14, Luật Dân quân tự vệ, các hành vi sau bị nghiêm cấm về dân quân tự vệ

1. Thành lập, tham gia, tài trợ tổ chức, huấn luyện, điều động, sử dụng dân quân tự vệ trái pháp luật.

2. Trốn tránh, chống đối, cản trở việc tổ chức, huấn luyện, hoạt động và thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ.

3. Giả danh dân quân tự vệ.

4. Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ của dân quân tự vệ được giao xâm phạm lợi ích của quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

5. Sản xuất, vận chuyển, mua bán, thu gom, tàng trữ, sử dụng, chiếm giữ trái pháp luật vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật, trang phục, sao mũ, phù hiệu, tài sản của dân quân tự vệ.

6. Phân biệt đối xử về giới trong công tác dân quân tự vệ.


QĐND

Mới hơn Cũ hơn