Quy định kiểu mẫu, màu sắc trang phục của Cảnh sát biển Việt Nam

 Quy định kiểu mẫu, màu sắc trang phục của Cảnh sát biển Việt NamNgày 25/12/2020, Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư số 168/2020/TT-BQP quy định kiểu mẫu, màu sắc trang phục thường dùng, trang phục dã chiến, trang phục nghiệp vụ và trang phục công tác của Cảnh sát biển Việt Nam.


Thông tư này áp dụng đối với sĩ quan; quân nhân chuyên nghiệp; học viên đào tạo sĩ quan và hạ sĩ quan, nhân viên chuyên môn kỹ thuật; hạ sĩ quan, binh sĩ thuộc lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.


Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/02/2021. Thông tư số 83/2014/TT-BQP ngày 02/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định kiểu mẫu, màu sắc, nguyên liệu sản xuất quân trang K08; Thông tư số 262/2013/TT-BQP ngày 30/12/2013của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định kiểu mẫu, màu sắc, nguyên liệu sản xuất quân trang nghiệp vụ của lực lượng làm nhiệm vụ trên tàu hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

File đính kèm :

Mới hơn Cũ hơn