Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khen thưởng về Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khen thưởng về Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng

Ảnh minh họa 

Ngày 17/7/2020, Bộ Quốc phòng ban hành Quyết định số 2258/QĐ-BQP về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khen thưởng về Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng.
Nội dung công bố kèm theo Quyết định này gồm 2 phần:
Phần 1: Danh mục thủ tục hành chính.
Phần 2: Nội dung cụ thể của thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực khen thưởng về Dân quân tự vệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng; kèm theo phụ lục các mẫu văn bản.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (thông tin chi tiết xem File đính kèm!).

File đính kèm :


Theo Quang Sơn/BQP

Mới hơn Cũ hơn