Dân quân tự vệ có phải đi tuần tra ban đêm không?

Dân quân tự vệ có phải đi tuần tra ban đêm không?

Cho tôi hỏi: Ở địa bàn xã mỗi tối Công an xã thường đi tuần tra khu vực vào ban đêm. Cho hỏi lực lượng dân quân tự vệ của xã có cần phải đi chung với Công an xã không ? Mong sớm nhận phản hồi.
Trả lời: 
Tại Điều 41 Luật dân quân tự vệ năm 2009, có quy định:

Điều 41. Hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội

1. Dân quân tự vệ có trách nhiệm phối hợp với Công an nhân dân và lực lượng khác nắm tình hình, tuần tra, canh gác, bảo vệ mục tiêu, bảo vệ sản xuất, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở.

2. Chính phủ quy định việc phối hợp của dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở.

=> Theo quy định trên thì dân quân tự vệ có trách nhiệm phối với công an xã thực hiện việc tuần tra khu vực vào ban đêm theo kế hoạch đã được cấp trên phê duyệt.

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Thư Ký Luật

Mới hơn Cũ hơn