Chính trị viên - Bí thư đảng ủy cấp xã có được hưởng phụ cấp thâm niên không ?

Trả lời thư công dân về Bí thư đảng ủy phường đồng thời là Chính trị viên có được chi trả phụ cấp thâm niên không ?


Thực hiện chương trình Dân hỏi - Bộ trưởng trả lời, vừa qua Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng nhận được thư điện tử của bà Ngô Thị Thúy Hiền; địa chỉ: UBND phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; email: hienh...@gmail.com. Hỏi:
Khi tìm hiểu vấn đề Bí thư đảng ủy phường đồng thời là Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự có được chi trả phụ cấp thâm niên không, tôi nhận được hai câu trả lời tham khảo trái ngược như sau:
- Bí thư đảng ủy xã kiêm nhiệm Chính trị viên thì được xếp lương theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, không được hưởng phụ cấp thâm niên.
- Căn cứ quy định tại Khoản 7 Điều 16 và Khoản 1 Điều 18 Nghị định số 03/2016/NĐ-CP, trường hợp ông Bí thư Đảng ủy phường, là cán bộ chuyên trách cấp xã hiện hưởng lương như công chức hành chính kiêm nhiệm Chính trị viên Ban chỉ huy quân sự phường thì được hưởng phụ cấp trách nhiệm quản lý, chỉ huy và phụ cấp thâm niên.
Để đảm bảo chi đúng theo quy định và đảm bảo quyền lợi cho đối tượng tham gia, tôi mong sớm nhận được giải đáp để thực hiện theo quy định.
Ngày 16/4/2020, Cục Chính sách/TCCT có Công văn số 933/CS-NC do Đại tá Hoàng Tuấn Hiền, Phó Cục trưởng Cục Chính sách ký trả lời như sau:
Tại khoản 1 Điều 21 Luật Dân quân tự vệ năm 2009 quy định Ban Chỉ huy quân sự cấp xã gồm Chỉ huy trưởng là thành viên Ủy ban nhân dân cấp xã; Chỉ huy phó; Chính trị viên, Chính trị viên phó là cán bộ kiêm nhiệm.
Do đó, Bí thư Đảng ủy xã là cán bộ cấp xã kiêm nhiệm chức danh Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự xã, được xếp lương theo quy định tại Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; không được hưởng phụ cấp thâm niên.

Mới hơn Cũ hơn