Tham gia Dân quân tự vệ có phải đi Nghĩa vụ quân sự nữa không ?

Tham gia Dân quân tự vệ có phải đi Nghĩa vụ quân sự nữa không ?


Nhiều vấn đề các bạn trẻ thắc mắc khi tham gia dân quân tự vệ thì có đi nghĩa vụ quân sự nữa không ? Khi nào mới công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự trong thời bình ? Căn cứ vào luật Nghĩa vụ quân sự 2015, Luật Dân quân tự vệ 2009. Dân quân tự vệ Việt Nam giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Theo luật Dân quân tự vệ 2009:1. Dân quân tự vệ nòng cốt là lực lượng gồm những công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, được tuyển chọn vào phục vụ có thời hạn trong các đơn vị dân quân tự vệ.

2. Dân quân tự vệ cơ động là lực lượng thuộc dân quân tự vệ nòng cốt được tổ chức thành các đơn vị sẵn sàng cơ động làm nhiệm vụ trên các địa bàn khi có lệnh của cấp có thẩm quyền.

3. Dân quân tự vệ tại chỗ là lực lượng thuộc dân quân tự vệ nòng cốt được tổ chức và hoạt động ở thôn, ấp, bản, buôn, phum, sóc, khóm, tổ dân phố (sau đây gọi chung là thôn) và ở cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ tại chỗ, sẵn sàng tăng cường cho dân quân tự vệ cơ động.

4. Dân quân tự vệ biển là lực lượng thuộc dân quân tự vệ nòng cốt được tổ chức ở cấp xã ven biển, xã đảo và cơ quan, tổ chức có phương tiện hoạt động trên biển để làm nhiệm vụ trên các vùng biển Việt Nam.

5. Dân quân tự vệ thường trực là lực lượng dân quân tự vệ nòng cốt làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh.

6. Dân quân tự vệ rộng rãi là lực lượng gồm những công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ đã được đăng ký, quản lý để sẵn sàng mở rộng lực lượng và huy động khi có lệnh của cấp có thẩm quyền.Theo khoản 4 Điều 4 Luật nghĩa vụ quân sự 2015, Công dân thuộc một trong các trường hợp sau đây được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình:


a) Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực;


b) Hoàn thành nhiệm vụ tham gia Công an xã liên tục từ đủ 36 tháng trở lên;


c) Cán bộ, công chức, viên chức, sinh viên tốt nghiệp đại học trở lên, đã được đào tạo và phong quân hàm sĩ quan dự bị;


d) Thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp tình nguyện phục vụ tại đoàn kinh tế - quốc phòng từ đủ 24 tháng trở lên theo Đề án do Thủ tướng Chính phủ quyết định;


đ) Công dân phục vụ trên tàu kiểm ngư từ đủ 24 tháng trở lên.


Từ những quy định trên, người đã tham gia Dân quân tự vệ nòng cốt đã hoàn thành nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ, trong đó có ít nhất 12 tháng làm nhiệm vụ dân quân tự vệ thường trực; được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trong thời bình (như đã tham gia nghĩa vụ quận sự) thì được miễn nghĩa vụ quân sự. Những trường hợp còn lại không được miễn nghĩa vụ quân sự, phải thực hiện nghĩa vụ quân sự theo quy định của Luật nghĩa vụ quân sự 2015.
Như vậy tham gia Dân quân tự vệ chưa được công nhận hoàn thành thì vẫn có thể đi Nghĩa vụ quân sự khi có giấy gọi.

Dân quân tự vệ Việt Nam. 

Mới hơn Cũ hơn