Các bệnh không phải đăng ký nghĩa vụ quân sự

Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự có nêu rõ các tiêu chuẩn sức khỏe


Theo quy định tại Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, hàng năm chỉ gọi nhập ngũ 1 lần vào tháng 2 hoặc tháng 3. Trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh thì được gọi nhập ngũ lần thứ 2. Đối với địa phương có thảm họa hoặc dịch bệnh nguy hiểm thì được điều chỉnh thời gian gọi nhập ngũ.
Quy định thời gian này cũng áp dụng cho việc gọi tham gia nghĩa vụ công an nhân dân.

Danquantuve.com
Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP về việc khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự quy định những bệnh thuộc diện được miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự, không nhận vào quân thường trực gồm:
- Bệnh Tâm thần (mã bệnh ICD10: F20-F29).
- Bệnh Động kinh (mã bệnh ICD10: G40).
- Bệnh Parkinson (mã bệnh ICD10: G20).
- Mù một mắt (mã bệnh ICD10: H54.4).
- Điếc (mã bệnh ICD10: H90).
- Di chứng do lao xương, khớp (mã bệnh ICD10: B90.2).
- Di chứng do phong (mã bệnh ICD10: B92).
- Các bệnh lý ác tính (mã bệnh ICD10: C00 đến C97; D00 đến D09; D45-D47).
- Người nhiễm HIV (mã bệnh ICD10: B20 đến B24, Z21).
- Người khuyết tật mức độ đặc biệt nặng và nặng.
Thông tư 148/2018/TT-BQP cũng nêu, không gọi nhập ngũ vào quân đội những công dân có sức khỏe loại 3 tật khúc xạ về mắt (cận thị 1,5 diop trở lên, viễn thị các mức độ); nghiện ma túy, nhiễm HIV/AIDS.
Ngoài ra các bạn có thể tham khảo thêm Thông tư 148/2018/TT-BQP quy định tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ.

Mới hơn Cũ hơn