Ảnh trường Liễn Thượng, Bắc Ninh năm 1920 - Ảnh Việt xưa

Ảnh trường Liễn Thượng, Bắc Ninh năm 1920 - Ảnh Việt xưa


 Bắc Ninh, thập niên 1920s.

Một lớp học tiểu học được mở trong một ngôi chùa, trong giờ ra chơi, các cụ học sinh đang chơi trò chơi " cưỡi ngựa " .

Trẻ con thời nào cũng vậy, giờ ra chơi là nô đùa ác liệt. 

Tên trường này là Lien Thuong, đây là Liễn Thượng, Quế Võ, Bắc Ninh.

Nguồn: Tran Trung Dung

Mới hơn Cũ hơn