Hoạt động tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát cơ động bao gồm những nội dung nào?

 Hoạt động tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát cơ động bao gồm những nội dung nào?

Hoạt động tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát cơ động bao gồm:

a) Bố trí lực lượng, phương tiện, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát;

b) Kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện, đồ vật, tài liệu theo quy định tại khoản 4 Điều này;

c) Phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm pháp luật.

Căn cứ khoản 3, điều 12, luật Cảnh sát cơ động 2022.

Mới hơn Cũ hơn