Việc chuẩn bị cho nam thanh niên đủ 17 tuổi nhập ngũ gồm những nội dung nào?

 Việc chuẩn bị cho nam thanh niên đủ 17 tuổi nhập ngũ gồm những nội dung nào?

a. Học tập chính trị, huấn luyện quân sự

b. Huấn luyện quân sự và diễn tập

c. Đăng kí nghĩa vụ quân sự và kiểm tra sức khỏe

d. Kết nạp Đảng hoặc kết nạp Đoàn cho thanh niên

Đáp án CMới hơn Cũ hơn