Căn cứ vào độ tuổi, hạ sĩ quan và binh sĩ dự bị được chia thành mấy nhóm?

 Căn cứ vào độ tuổi, hạ sĩ quan và binh sĩ dự bị được chia thành mấy nhóm?

Tuổi phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị được chia thành hai nhóm như sau:

1. Nhóm A: Công dân nam đến hết 35 tuổi, công dân nữ đến hết 30 tuổi;

2. Nhóm B: Công dân nam từ 36 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ 31 tuổi đến hết 40 tuổi.

a. 01 nhóm

b. 02 nhóm

c. 03 nhóm

c. 04 nhóm

Đáp án b
Mới hơn Cũ hơn