Yêu cầu huấn luyện Dân quân tự vệ?

Yêu cầu huấn luyện Dân quân tự vệ?

Trả lời:

Tại khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 69/2020/TT-BQP quy định:

a) Đúng thời gian, phân cấp tổ chức huấn luyện cho từng đối tượng quy định tại Thông tư này;

b) Nắm chắc nội dung huấn luyện; vận dụng sáng tạo, có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ được giao;

c) Bảo đảm đầy đủ kinh phí, cơ sở vật chất cho huấn luyện.Mới hơn Cũ hơn