Thời gian huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập cho Dân quân tự vệ trong thời bình được quy định như thế nào?


Thời gian huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật, hội thi, hội thao, diễn tập cho Dân quân tự vệ trong thời bình được quy định như thế nào?

Trả lời:

  Tại khoản 1 Điều 28 Luật Dân quân tự vệ quy định trong thời bình, thời gian huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị, pháp luật hằng năm: 

a) Dân quân tự vệ năm thứ nhất là 15 ngày, trừ dân quân thường trực; 

b) Dân quân tự vệ từ năm thứ hai trở đi là 12 ngày đối với Dân quân tự vệ cơ động, Dân quân tự vệ biển, Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế; 07 ngày đối với Dân quân tự vệ tại chỗ; 

c) Dân quân thường trực là 60 ngày.


Mới hơn Cũ hơn