So với ba cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên thời Trần, nghệ thuật quân sự của quân Tây Sơn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Thanh (1788 – 1789) có điểm gì khác biệt ?

So với ba cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên thời Trần, nghệ thuật quân sự của quân Tây Sơn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Thanh (1788 – 1789) có điểm khác biệt là Phòng ngự tích cực qua chiến thuật “vườn không nhà trống”

 So với ba cuộc kháng chiến chống Mông - Nguyên thời Trần, nghệ thuật quân sự của quân Tây Sơn trong cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Thanh (1788 – 1789) có điểm gì khác biệt ?

A. Chủ động tấn công chặn trước thế mạnh của giặc.

B. Phòng ngự tích cực qua chiến thuật “vườn không nhà trống”.

C. Đánh thần tốc, tiến công mãnh liệt bằng nhiều mũi, nhiều hướng.

D. Rút lui chiến lược, chớp thời cơ để tiến hành phản công.

Đáp án B


Mới hơn Cũ hơn