Quy định mới về trang phục Dân quân tự vệ?

 Quy định mới về trang phục Dân quân tự vệ?

Trả lời:

So với Nghị định số 03/2016/NĐ-CP trước đây, Nghị định số 72/2020/NĐ-CP quy định mới về trang phục Dân quân tự vệ: Thay đổi kiểu dáng quần áo dân quân; bổ sung tiêu chuẩn trang phục dân quân thường trực (chăn, màn, gối, đệm giường, ba lô); bổ sung 02 bộ quần áo dân sự cho hải đội dân quân thường trực (Phụ lục II Nghị định số 72/2020/NĐ-CP). Mới hơn Cũ hơn