Đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được quy định như thế nào?

Đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã được quy định như thế nào?

Trả lời:

  Tại Điều 26 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định: Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã phải được đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở trình độ trung cấp, cao đẳng hoặc đại học tại nhà trường quân đội.Mới hơn Cũ hơn