Phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự là gì?


Phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự là gì?

Trả lời:

Phiếu sức khỏe nghĩa vụ quân sự là tài liệu y khoa tổng hợp những thông tin cơ bản về sức khỏe của công dân làm nghĩa vụ quân sự.

Căn cứ theo Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP quy định khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự

Mới hơn Cũ hơn