Nơi làm việc, con dấu của Ban chỉ huy quân sự cấp xã được quy định như thế nào?

 Nơi làm việc, con dấu của Ban chỉ huy quân sự cấp xã được quy định như thế nào?

Trả lời:

Tại khoản 2 Điều 20 Luật Dân quân tự vệ 2019 quy định Ban chỉ huy quân sự cấp xã có trụ sở hoặc nơi làm việc riêng, được sử dụng con dấu riêng theo quy định của pháp luật.Mới hơn Cũ hơn