Điều động sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân

 Điều động sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân


1. Người có thẩm quyền bổ nhiệm chức vụ nào thì có quyền điều động người giữ chức vụ đó.

2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân phục tùng sự điều động của cấp có thẩm quyền.

Mới hơn Cũ hơn