Hạn tuổi phục vụ của công nhân công an được quy định như thế nào?


Hạn tuổi phục vụ của công nhân công an được quy định như thế nào?

Căn cứ theo điều 11, Nghị định 49/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Công an nhân dân

1. Nam đủ 60 tuổi.

2. Nữ đủ 55 tuổi.

Mới hơn Cũ hơn