Các học viện quân đội hiện nay? Quân đội có bao nhiêu học viện?

 Các học viện quân đội hiện nay? Quân đội có bao nhiêu học viện?
Trả lời: 

Hiện nay có 10 học viện quân đội đó là: 

1. Học viện Kỹ thuật quân sự;

2. Học viện Quân y;

3. Học viện Khoa học quân sự;

4. Học viện Phòng không - Không quân;

5. Học viện Hải quân;

6. Học viện Biên phòng;

7. Học viện Hậu cần;

8. Học viện Lục Quân;

9. Học viện chính trị;

10. Học viện Quốc phòng.

Mới hơn Cũ hơn